Priser

Priser gældende fra 1 august 2022 til 31 juli 2023
ekskl moms / Inkl. moms


Forbrugsafgifter 
Varmebidrag
325,00/ 406,25 kr. pr. MWh


Fastafgift
Effektafgift m2
21,00/ 26,25 kr. pr. m2
Abonnement 350,00 / 437,50 kr. pr. husstand

Rater

Bredebro Varmeværks regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli.

Årsopgørelsen, budget og styringstabel udsendes i slutningen af august,
årsopgørelsen afregnes sammen med rate 1. den 1. september 

Budgettet opkræves i 6 rater

Rate 1
1. september

Rate 2
1. november

Rate 3
1. januar

Rate 4
1. marts

Rate 5
1. maj

Rate 6
1. juli

Gebyr og renter

        Ekskl. moms       Inkl. moms
1. rykkergebyr   momsfri   100,00 kr.
Inkassosalær   momsfri   100,00 kr.
Flyttegebyr   50,00 kr.   62,50 kr.
Lukkegebyr   momsfri   375,00 kr.
Genåbning   375,00 kr.   468,75 kr.

Tilslutningspriser

Følgende priser gælder for boliger indenfor forsyningsområdet
       Ekskl. moms      Inkl. moms
Tilslutningsafgift inkl. 5 m. stikledning   5.000,00 kr.   6.250,00 kr.
Ekstra energimåler   dagspris    
Stikledning pr. meter   400,00 kr.   500,00 kr.

Byggemodningsbidrag

Værkets faktiske omkostninger til etablering af ledningsnettet i offentlige- og fællesarealer.