Corona-Virus Varmeværket påvirkes ikke, men kun telefonisk kontakt vil være muligt.

12. marts 2020

Regeringens retningslinjer og anbefalinger vil ikke påvirke varmeforsyningen i Bredebro, men for at sikre forsyningssikkerheden indføres med øjeblikkelig virkning nogle interne retningslinjer.

For i videst muligt omfang at begrænse kontakten med andre, stopper vi indtil videre med alle servicebesøg, og kontoret lukkes for besøgende.
Vi fortsætter med overvågning og drift af varmeproduktionen samt administrativt arbejde og vedligehold, og værkets personale kan fortsat kontaktes telefonisk.

Vi har desuden iværksat et beredskab, der skal sikre, at vi fortsat kan opretholde varmeproduktionen, i tilfælde af at værkets personale skulle blive smittet eller sendt i karantæne. Beredskabet er et samarbejde med andre lignende fjernvarmeværker i regionen, hvor vi kan afløse hinanden, hvis det skulle blive nødvendigt.