Generalforsamling 2022

I henhold til vedtægternes § 6 meddeles herved, at der afholdes ordinær generalforsamling mandag, den 25. oktober 2021 kl. 19.30 i Bredebro Forsamlin…

Info til andelshaver

Information til vore andelshavere Efter et veloverstået regnskabsår har vi følgende meddelelser til vore andelshavere.

Bredebro Varmeværk fastholder uændret varmepris

Bestyrelsen for Bredebro Varmeværk har godkendt næste års budget som træder i kraft 1. august 2022. På baggrund af det udarbejdede budget, har bestyre…

Generalforsamling 25 oktober 2021

Her kan I se dagsorden og regnskabet 

Information til andelshave

Information til vore andelshaver 2021

Ændring af Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder o…