Info til forbruger

Information til vore andelshavere  Efter et veloverstået regnskabsår har vi følgende meddelelser til vore andels-havere.

Corona-Virus Varmeværket påvirkes ikke, men kun telefonisk kontakt vil være muligt.

Regeringens retningslinjer og anbefalinger vil ikke påvirke varmeforsyningen i Bredebro, men for at sikre forsyningssikkerheden indføres med øjeblikke…

Generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 6 meddeles herved, at der afholdes ordinær generalforsamling   mandag, den 28. oktober 2019 kl. 19.30 i Bredebro Forsam…