Bredebro Varmeværk fastholder uændret varmepris

Bestyrelsen for Bredebro Varmeværk har godkendt næste års budget som træder i kraft 1. august 2022. På baggrund af det udarbejdede budget, har bestyre…

Generalforsamling 25 oktober 2021

Her kan I se dagsorden og regnskabet 

Information til andelshave

Information til vore andelshaver 2021

Ændring af Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder o…