Priser

Rater

Bredebro Varmeværks regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli.

Årsopgørelsen, budget og styringstabel udsendes i slutningen af august,
årsopgørelsen afregnes sammen med rate 1. den 1. september 

Budgettet opkræves i 6 rater

Rate 1
1. september

Rate 2
1. november

Rate 3
1. januar

Rate 4
1. marts

Rate 5
1. maj

Rate 6
1. juli

//