Hvor kommer varmen fra?

Gasmotor Søndergade

Gasmotoren  producere både el og varme. Elproduktionen sælges på det frie elmarked. Varmen hentes ud af motoren og røggassen, der via varmeveksler og røgveksler opvarmevarmer fjernvarmevandet.

TEKNISKDATA:
Motor:           Cattepilar 3612 12 cyl. V-motor med 3500 HK.
Generator:    Kato 15kV 138A 1000 RPM
Varmeefekt:  3800 kWh
Elefekt:          2875 kWh
Gasforbrug:    670m3/h

Akkumuleringstank Søndergade

På det frie elmarked er der stor forskel på elprisen, hvorved der kun produceres varmen i de timer hvor elprisen er højest. Dette medfører, at der på visse tidspungter vil blive produceret mere varme end værkets forbruger kan aftage. Varmen gemmes i akkumuleringstanken for så at blive anvendt i perioder, hvor elprisen er lav, og motoren som følge heraf ikke er i drift.

TEKNISKDATA:
Højde:      13.4 meter.
Diameter: 10.4 meter.
Indhold:     900 m3

Gaskedel Søndergade

GaskedelGaskedlen fungere som reserve og spidslastkedel.
For at opnå størst mulig forsyningssikkerhed er den bestykket med en kombibrænder, som kan indfyre både gas og olie

TEKNISKEDATA:
Kedel:           Danstoker  VRH 4000kW
Brænder:      Weishupt RGL60/2-A
Gasforbrug:  404 m3/h

Flisanlæg Langagervej

En stor del af den varme der sendes ud i ledningsnettet til forbrugerne kommer fra Flisanlægget på Langagervej. Bredebro Varmeværk køber grund og bygninger af Lilleheden i 2013 hvor også anlægget bliver optimeret med røggasscrubber.
I 2016 etableres der en ny bygning for dobbelt udpumpning til by nette og en akkumuleringstank for at optimere driften på anlægget.

TEKNISKDATA:
Silo:        220m3
Stoker:    Justsen
Kedel:     Danstoker 960kW
Røggasscrubber:   Tjæreborg Industri 450 kW
Akkumuleringstank: 1600 m3

//